Чигиринська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
імені Богдана Хмельницького
Четвер, 24.08.2017, 11:50
Вітаю Вас, Гость

 

Законодавча база по захисту прав дітей від жорстокого поводження

 

Організація Об‘єднаних Націй прийняла низку документів – декларацій, конвенцій та інших документів, які при прийнятті їх окремими державами допомагають визначити та долати різні види дискримінації та насильства щодо особистості. Так наприклад, у Декларації ООН "Про викорінення насильства по відношенню до жінок, до якої приєдналася і Україна, вказується, що насильства можна віднести таке:
· фізичне, сексуальне та психологічне насильство, яке має місце у суспільстві взагалі, включаючи зґвалтування, сексуальне примушування, сексуальне домагання та залякування на роботі, в освітніх закладах та в інших місцях, торгівлю жінками та примушування до проституції;
· фізичне, сексуальне та психологічне насильство з боку або при потуранні держави, де б це не відбувалося.
Отже, до Міжнародних правових документів, які спрямовані на подолання насильства над людьми відносяться:
- Декларація прав людини, 1948 р.;
- Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та з експлуатацією проституції третіми особами, 1950 р.;
- Декларація про політичні права жінок, 1953 р.;
- Декларація ООН про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, 1963 р.;
- Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, 1966р.;
- Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права, 1966 р.;
- Декларація ООН про ліквідацію дискримінації по відношенню до жінок, 1967 р.;
- Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації по відношенню до жінок, 1979 р.;
- Конвенція МОП 156 про рівні відношення та рівні можливості працюючих чоловіків та жінок, 1981 р.
- Загальна декларація прав людини, 1984 р.
- Конвенція про права дитини, 1989 р.
- Декларація про викоріненні насильства над жінками, 1993 р.
- Зобов'язання, взяті Україною після Четвертої Всесвітньої конференції ООН з питань становища жінок, 1995 р.
- Пекінська декларація Всесвітньої конференції зі становища жінок, 1995р.

 

 

На національному рівні в Україні прийнято ряд законодавчих та нормативно-правових актів, які захищають людину від насильства, а також регламентують діяльність правоохоронців щодо попередження та припинення насильства.

 

Конституція України
Кодекс про шлюб та сім'ю України
У законі «Про охорону дитинства в Україні» сказано що кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканість та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватись на принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.
Держава здійснює захист дитини від:
– усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання. У тому числі з боку батька або осіб, які їх заміняють;
– втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;
– залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

Інформація

про проведення та результати громадського огляду умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення та працевлаштування дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей по Чигиринській загальноосвітній школі І-ІІІ ст.. №1

ім. Б.Хмельницького

У відповідності до правил опіки і піклування, затверджених спільним наказом Державного комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.1999 № 34/166/131/88, на виконання Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей» № 1086/2005 від 11.07.2005 та з метою захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що виховуються в сім’ях громадян, наказу відділу освіти Чигиринської РДА №143 від 07.09.2016 року з 18 вересня по 03 жовтня 2016 року був проведений громадський огляд умов утримання, виховання, навчання, оздоровлення та працевлаштування дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, з малозабезпечених та багатодітних сімей. До огляду були залучені працівники психологічної служби та класні керівники Чигиринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №1 ім. Б.Хмельницького.

У школі навчаються діти таких категорій:

 • Діти, позбавлені батьківського піклування – 1;
 • Діти-сироти – 2;
 • Діти з прийомних сімей – 1;
 • Діти з багатодітних сімей –  53 (сімей 30);
 • Діти з малозабезпечених сімей – 19 (сімей 17);
 • Неповних сімей – 98, у них дітей, з них:
  • Дітей-напівсиріт – 14;
  • Дітей, батьки яких розлучені – 105;
 • Дітей-інвалідів – 4;

Матеріально-побутові умови, у яких проживають діти, позбавлені батьківського піклування, є задовільними. Опікуни з відповідальністю ставляться до виховання та розвитку підопічних. Усі діти отримують відповідну соціальну допомогу, сезонним одягом та взуттям, продуктами харчування, шкільним приладдям забезпечені. Постійно знаходяться під контролем медичних працівників.

Діти, які перебувають під опікою,  та з малозабезпечених сімей забезпечені гарячим харчуванням у шкільній їдальні.

Протягом оздоровчого періоду всі діти пільгових категорій перебували у пришкільних таборах «Сонечко» та «Ровесник».

 

 

Соціальний педагог         Н.В.Степанова

Соціальний паспорт

Чигиринської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №1 ім. Б. Хмельницького 2016-2017 н.р.

 

Категорія

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

Всього

Діти-сироти

1

1

-

2

Діти, позбавлені батьківського піклування

-

1

-

1

Діти з прийомних сімей

-

1

-

1

Діти з неповних сімей, з них:

 • Діти-сироти;
 • Діти, батьки яких розлучені;
 • Діти одиноких матерів.

26

2

16

 

8

52

8

37

 

7

7

1

6

 

-

85

11

59

 

15

Діти-чорнобильці

2

3

2

7

Діти з малозабезпечених сімей

15

16

1

32

Діти з багатодітних сімей

26

24

3

53

Діти з інвалідністю

2

2

-

4

Діти, які перебувають на диспансерному обліку

25

52

9

86

Діти вимушених переселенців

1

1

1

3

Діти, батьки яких є учасниками бойових дій

2

6

2

10

Діти, схильні до правопорушень

-

-

-

-

Діти, які перебувають на обліку у КРПСД

-

-

-

-

Діти з неблагополучних сімей

-

-

-

-

Діти ромської національності

19

9

3

31